Wandelen in de natuur rond Zandvoort

Wandelen in de duinen

Zandvoort aan Zee wordt als een ‘eiland’ omsloten door een gevarieerd duingebied; wandelen tussen golvend helmgras en door duinpannetjes langs de kust tot in de afwisselende bossen landinwaarts. De Amsterdamse waterleidingduinen aan de zuidzijde, het strand en de zee natuurlijk, en het Nationaal Park Zuid-Kennemerland aan de noordzijde.

  • Nationaal Park Zuid Kennemerland: Dit 3800 hectare weids duingebied bevat jonge kalkrijke duinen, brede stranden en fraaie binnenduinbossen. Er is gratis toegang tot dit gebied en er zijn gemarkeerde routes waar u kunt wandelen en/of fietsen.
  • Amsterdamse Waterleidingduinen: U kunt er genieten van natuur, rust en ruimte én u mag er buiten de wegen en paden lopen. U kunt dus letterlijk struinen door de natuur.
Zicht op Zandvoort vanuit de duinen

Dieren in de beide Kennemerduingebieden

In deze Zandvoortse duinen komen de volgende grote grazers voor: De Koniks (kleine paardjes), Wisenten (oerrunderen), de Schotse Hooglander en Drentse Heideschapen (vooral in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Van de ‘wilde’ grote grazers zijn de Ree en en het Damhert volop aanwezig, waarvan de laatste vooral in de Amsterdamse Waterleidingduinen enorm goed vertegenwoordigd is.

Eén van de ‘Big Five van Europa’ zien?

Sinds 2007 leeft er een kudde wisenten in het Kraansvlak, een afgesloten deel van Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Wisenten worden ook wel de Europese bizons genoemd en horen met recht bij de ‘Big Five van Europa’. U heeft de kans om de wisenten met eigen ogen te zien op de volgende plekken:

  • Vanaf het Wisentuitkijkpunt: met uitzicht op het grootste duinmeer in het Kraansvlak, op warme zomerdagen druk bezocht door de wisenten. Vanaf het bezoekerscentrum staat de route aangegeven.
  • Vanaf het Wisentenpad: een wandelroute door het wisentengebied, gemarkeerd met gele paaltjes. Deze route is gesloten van 1 maart tot 1 september i.v.m. het broedseizoen.
wisent wandelen duinen zandvoort
Strand Zandvoort

Eindeloze Strandwandeling

Wandelen over strand naar de pieren van de haven van IJmuiden en terug; een wandeling van ongeveer 21 km.
Vanaf de zuidzijde van Zandvoort loopt u richting Langevelderslag over het naaktstrand. Na 8 kilometer een kopje koffie bij Langevelderslag om vervolgens over het strand of net achter de eerste duinenrij over het pad door de duinen terug naar Zandvoort aan Zee.